Förvaltning av de svenska viltstammarna kräver kunskap!