Du som jagar/bor på Jägaretorpet betala på bankgiro 5722–1418 Organisations nr 836200–9568 eller Swishnummer 123 027 94 14 konto jägaretorpet. Fakturaadress Kapellgatan 6 293 34 Olofström. Telefon 070-379 93 73 till Jourhavande Jägare eller Viltvårdare i Olofströms Jakt och Viltvård. Se jaktdagar och anmäl dig till Jourhavande Jägare om du vill deltaga på jakter.

Jaktledare på Jägaretorpet i Olofström lördag 13 november

Huvudansvarig Jaktledare
Emanuel Lundholm
Biträdande Jaktledare
Robin Nilsson
Eftersöksekipage 
Jimmy Norrman

Kombijakt Vildsvin, Rådjur, Älg

Drevlöpa i Easyhunt.

Styrelsemöte Jägareförbundet Olofström måndag 8 november klockan 18.00

Kallelse är utskickad till berörda. Vi behandlar och skall återuppta hundträning med grundlydnad till våren år 2022 och spårhundsträning i augusti innan jaktsäsongen. 

Dagordning 2021-11-08

Styrelsemöte Olofströms Jakt och Viltvård måndag 15 november klockan 18.00

Kallelse kommer

Förslag till Dagordning

Vi fortsätter att uppdatera vår hemsida nästa mål 200 000.

Nu har vi passerat 100 000 besök på Jaktolofström.se

Vi fortsätter att uppdatera och informera om  Jaktorganisationen i Olofström.

Delar av programmet var inplanerat på samrådsmöte i Olofström Äsko/Kronsko 50301 före Pandemin. Nu går inbjudan där alla Blekinges Jägare, Markägare och övriga intresserade kan anmäla sig.

Flerartsförvaltning Klövvilt Älg, Rådjur, Kronhjort och Dovhjort

Alla vuxna älgar i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 Fredade med ett undantag!

Enbart älgkalv är lovlig från den 25 oktober i Olofströms Äsko/Kronsko 50301.

Rapportera i Viltdata efter varje jaktdag senast 20.00.

Avlivningstillstånd på magert hondjur i Kåraboda/Bengtsboda gäller fortfarande! Kronhjort fortfarande lovlig.

Styrelsen

Länk till Olofströms Äsko/Kronsko 50301 (öppnar i nytt fönster)

Vi samverkar med Olofströms Äsko/Kronsko 50301 och Jägareförbundet Olofström.

Jaktorganisation Olofström

Olofströms Äsko/Kronsko 50301 (Olofströms Skötselområde för Älg och Kronhjort)

Jägareförbundet Olofström

(Ovanstående länkar öppnas i nytt fönster)

Nätverk för Kvinnliga Jägare uppstartat i Olofström

Arbetsgrupp i Projekt träffas 29 oktober för fortsatt samarbete.

Älgjakten i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 fortsätter!

Se detaljerad information på Äsko/Kronsko 50301.

Ny träff i skogen i närheten av Ulfshult 29 oktober och mer information kommer.

 

Projektet syftar, precis som man hör på namnet till att få mer tall i våra skogar. Foto: Bengt Olsson / Mostphotos

Projekt Tall

Mera tall är ett samarbetsprojekt där Svenska Jägareförbundet deltar tillsammans med aktörer från framförallt skogsbruket.

Klöviltstammar i Samarbete mellan Jägare, Markägare och skogsorganisationer. Adaptiv förvaltning innebär lokal kunskap om viltstammarna.

Det finns flera filmer om Projekt MERA TALL Samarbetsprojekt som riktar sig till Markägare och Jägare.

Nytt möte inplanerat 2021-10-29 i gränslandet i norr mellan Blekinge, Skåne och ett stenkast från Smålandsgränsen.

Länk till 12 Filmer om mera Tall, klicka och lyssna. Olofströms Äsko/Kronsko 50301 har redan samarbete med Skogsstyrelsen sedan starten år 1998.

Måndagen den 11 oktober startade Älgjakten i Olofström i Sveriges Sydligaste Vildmark

Olofströms skötselområde för Älg och Kronhjort är en frivillig sammanslutning av jaktlag. Vi har även cirka 60 markägare som är aktiva Jägare och medverkar i beslut för Jakten. Området är på 30 000 hektar med 90 jaktlag som samverkar med att förvalta lokala älg- och Kronhjortsstammen.

 

Jaktorganisation i Olofström har byggt upp Viltdata där varje jaktlag har Jaktledare och Rapportör har id för inloggning och kan rapportera samt ta fram statistik.

Några Älg-jaktslag undrar på sin kvotering och vad som gäller för premiären 11 oktober.

Jaktlagets Rapportör eller Jaktledare kan kontrollera för ert Jaktlag. Avskjutningsmatris. Dom kan kontrollera vad ert Jaktlag har kvar att skjuta i kvoterad tilldelning Vuxna älgar. Årets Älgtilldelning skickades ut till alla Jaktlag Augusti 2021.

Se instruktion för Viltdata.

Årets tilldelning av Älg i Olofströms Äsko/Kronsko 50301.

Besiktning i september 2021.

Besiktning av Mörrums Jaktskyttebana

Polisbesiktning av jaktskyttebanan utförd och banan är nu godkänd för vidare verksamhet.

Skjutledarutbildning för provledare år 2017. Jägarskolan fortsätter och det tillkommer fler Provledare. Mer information och foto från utbildning kommer.

Jägareförbundet praktiska utbildning för nya Provledare

Lördagen 13 november klockan 09.00 – 15.00 har Mörrums Jaktskytteklubb den stora äran att agera banvärd för Jägareförbundet Blekinges praktiska utbildning för nya provledare i Halland, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Skåne samt Blekinge. Inväntar vidare program. Vi kommer att agera figuranter mm säger Provledare/Kontaktman Michael Örkner.

JAGA I OLOFSTRÖM

Efter mål i förvaltningsmodellen i vårt Skötselområde börjar vi "se Norrlandstjurar" även i vårt Skötselområde.

Jakt och information i Olofströms Skötselområde för Älg och Kronhjort

Direktlänk Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Där hittar du jakttider och regler för årets Jakt. Välj Älg eller Kronhjort i menyn.

Nu vaktar Vi Jägaretorpet.

Vi vaktar på Jägartorpet vi arbetar som löshundar, bor vid Jägaretorpet och patrullerar i området både lösa och kopplade.

Vi är Rottweilers och framavlade som Boskapshund, Vakthund, och Draghund och bor samt patrullerar i området kring Jägaretorpet i Olofström.

Viltmat, recept och olika Tips

Titta på filmen och sprid informationen.

Afrikansk svinpest och besök i NATUREN!

Länk till Informations-filmen tar 2 minuter, se filmen viktig information!

Myndigheters hemsidor (SVA)

Mer om Afrikansk svinpest som kan påverka hela den Svensk Grisnäringen.

Du kan läsa mer på SVA Vilt som finns på webb för Olofströms Skötselområde för Älg och Kronhjort. Där har vi samlat information från tidgare år, där kan du även se svar på från tidigare år för Olofström.

Nu börjar förberedelse inför Älgjakten med Samrådsmöte i Blekinge för ÄFO Väst.

Samrådsmöte och Projekt Mera Tall

Se information på webb för Olofströms Skötselområde för Älg och Kronhjort. 

Länk för mera information.

 

Lo-djur Olofströms Kommun

Mer fakta om Lo-djur

Filmer Lo-djur

Nordvästra kommunen mot Skåne och Kronoberg finns Lo-djur som beskattar rådjursstammen och övrigt vilt. 

Rapportera observationer av Rovdjur

Jägaretorpet hos Olofströms Jakt och Viltvård. Regler är utskickade till alla medlemmar i Jaktklubben.

Covid 19 rekommendationer hos Olofströms Jakt och Viltvård

Lokal Jägaretorps-grupp har anpassat dokument med regler och rekommendationer som Jägarna skall följa i dessa corona-tider. Gör vi det, så kommer detta att går bra, för det är nog så att förutom våra samlingar så är jakt en av de absolut säkraste fritidsintressen man kan ha med avseende på smittspridning.

Jakten Covid 19 regler och rekommendationer

Här hittar du råd hos Folkhälsomyndigheten

Hos oss kan du lösa dagkort och vara med på Jakt i Olofström. Vi ansvarar för jaktledning med Huvudansvarig Jaktledare, Biträdande Jaktledare och Spårhundsekipage. jakten är begränsad till 12 jägare + jaktledning vid varje Jakt. Vill du ta med egen hund meddelar du det när du anmäler dig till Jourhavande Jägare på telefon 070-37 99 373. När du jagat hos oss flera gånger får du tillgång till vår elektroniska dagbok och kan anmäla dig till jakter. Visar du gott omdöme, ansvar och är trevlig så får du möjlighet att utbilda dig som jaktledare eller spårhundsekipage och på sikt tillhöra jaktledningen på Jägaretorpet. Det finns möjlighet att övernatta på vårt torp före och efter jakter. Välkommen till våra jakter hos Olofströms Jakt och Viltvård.

Arkivet Historik jakten i Olofström från 1990

Arkivsamling från 1990

Historik från start av Jaktwebb i Olofström då Jägareförbundet Olofström, Kommunjakten och Olofströms Älgskötselområde och även några år efter Olofströms Kronsskötselområde.
(Informationen hämtas från gamla webben)

 

Styrelse i Olofströms Jaktorganisation