Jakter och fällfångst

Fällor och fällfångst 

Fällor är inlåsta och kvitteras ut av Kent Lönnquist eller Ari Hyvönen.Fällor skall inte vara längre än 14 dagar på samma plats och avstämning av utplacerade fällor sker vid överlämning av jouren. Forum i elektronisk dagbok skall namn, adress och telefonnummer skrivas in var den är placerad. Normalt gör Jourhavande Jägare och beställaren där fällan är placerad överenskommelser hur fällan vittjas. Men är det på annan ort än skyddsjägaren bor sker kommunikation och överenskommelse i skyddsjakts-Team. 
    

Lockjakt på Räv 

Regler och genomförande är att anmäla till Jourhavande Jägare före och efter jakt.    

     

Skyddsjakter på rådjur/Vildsvin 

När det gäller skyddsjakt skall det erfarna skyddsjägaren som mentorer och 1-3 stycken av de nya skyddsjägarna bjuds in till planerade skyddsjakter. 

        

Älgjakt

1:a älgjaktsveckan kan man lösa veckokort eller dagskort. Eventuell Kött försäljs till deltagade Jägare till kilopris.

        

Rådjursjakter

Rådjursjakter börja med bockjakten i augusti och denna jakten slutar när bestät antal råbockar är skjutna. Under övriga såsongen är det jakt med drivande eller stötande hund.

       

Vakjakt på Vildsvin

Vill du vaka vildsvin på Jägaretorpet Ring Jourhavande Jägare och boka tid, organisationen ansvarar för eftersök och det krävs att vi har en av organisationens eftersökshundar tillgänglig, kontrolleras in jakt. Bokning får endast göras 1 dygn per gång. Åteljakt får inte ske dagen innan planerad jaktdag. Enbart avgift för skjutet djur enligt prislista. 

       

Kombijakter

Vi har även dagsjakter där vi delar upp dagen med olika sort jakter. Kombination av  småviltsjakt, jakt efter vildsvin och/eller älg. 

      

Vildsvinsjakter

Vi planerar med 12 Vildsvinsjakter i Halens förvaltningsområde för Vildsvin. Området idag är cirka 6500 hektar. Skrivna Jakt PM och generella överenskommelse är gjorda med ingående jaktlag. 

        

Gemensamhetsjakt på Räv

Det är nu en tradition även med gemensam hare och rävjakt i Halens förvaltningsområde och då tillsammans med Skåne-Blekinge stövareklubb.

               

Samarbete med lokala Entreprenörer

Vi samarbetar med övriga lokal Vildmarksentreprenörer i Sveriges Sydligaste Vildmark och kan med hjälp av dom skapa lösningar med catering, nyttjande av serviceinrättningar, fiske, paddla kanot, fiska ädelfisk och hjälpa till att kombinera olika lösningar. Se rubrik Entreprenörer i Olofström och Blekinge.