Du som jagar/bor på Jägaretorpet betala på bankgiro 5722–1418 Organisations nr 836200–3322 eller Swish 123 539 85 24 konto jägaretorpet. Fakturaadress Kapellgatan 6 293 34 Olofström. Telefon 070-379 93 73 till Jourhavande Jägare eller Viltvårdare i Olofströms Jakt och Viltvård. Se jaktdagar och anmäl dig till Jourhavande Jägare om du vill deltaga på jakter.

Välkommen till Jakt i Olofströms jaktorganisation, här kan du lösa Dagkort för jakt.

Vy från Jakttorn på Jaktmarken hos Olofströms Jakt och Vilt.

Studsare Carl-Gustav 30-06 med kikaresikte kvar!

Tillfälle att köpa bra gevär inklusive kikaresikten, vapenväska och
vapenskåp.
Allt sålt utom Studsare Carl-Gustav 30-06 med kikaresikte och ett lite kuriosa Enkelpipigt Hagelgevär kaliber 12. 

Klicka här och se bilder samt pris.

 

Kontroll att spridare fungerar.

Marko på åtelrunda

Åtelrunda vid foderplatser för vildsvin. Foderplatser användes för att styra bort vildsvinen från samhället. Kanske bågot vildsvin visar sig på bockjakten och då är det tillåtet att skjuta lovligt djur på passen hos Olofströms Jakt och Viltvård.

Foton finns även med i Foto 2020

Råbock fångad på kamera 12 augusti på en av passen hos Olofströms Jakt och Viltvård.

Nu stiger spänningen inför Bockjakten

Många Jägare förbereder sina pass inför jakten som startar i 16 augusti. Hos Olofströms Jakt och Viltvård skjuts även Vildsvin om de kommer i pass.
(Sugga som följs av smågrisar är fredad hela året).

Ansvariga Jaktledare 16 augusti

Huvudansvarig Jaktledare
Gert-Ove Åkesson
Biträdande Jaktledare
Stefan Lilja
Eftersöksekipage
Michael Örkner
1 plats kvar 2020-08-12.

Ansvariga Jaktledare 17 augusti

Huvudansvarig Jaktledare
Janne Tumelius 
Biträdande Jaktledare
Henrik Grammahage 
Eftersöksekipage
Emil Tumelius

Ansvariga Jaktledare 18 augusti

Huvudansvarig Jaktledare
Rudolf Germeroth
Biträdande Jaktledare
Jimmy Norrman
Eftersöksekipage
jimmy Norrman

Bild från inskjutning och lottning av pass till Bockjakten 2020.

Bild från skjutbanan i Olofström 2019-08-08

Jägare som skall jaga råbock på Jägaretorpet har kontrollerat vapen fått skjutintyg inför bockapremiären hos Olofströms Jakt och Viltvård. 

Ny sida under Fotoalbum Foto 2020, där du även hittar foton från uppskjutningen.

Skjutintyg för en av deltagande Jägare, alla deltagande jägarne godkända .

Lyckad start på jakten i Olofström. Chili, Diesel och skjutet vildsvin 1 augusti. Övriga Vildsvin hoppade i Halen och simmade till annan strand. Nöjd hundförare tackar Jaktledningen för ett bra upplägg och övriga i jaktlaget för en kanondag med jakten hos Olofströms Jakt och Viltvård.

Bild från skjutbanan 2019.

Inskjutning och lottning av pass 8 augusti till Bockjakten

Jägare som skall jaga råbock på Jägaretorpet är Välkommen till inskjutning av vapen samt uppskjutning inför bockapremiären.
Plats Brännaregårdens skjutbana är bokad mellan klockan 10.00-13.00 8 augusti.

Obs! av säkerhetsskäl är endast grinden vid 300 m vallen öppen. OBS! Enl beslut på jaktledarmötet kommer vi även att lotta passen till bockjakten så  ni kan kontrollera ert pass.

St23 på plats innan möte med Jaktledare/skyddsjägare på Jägaretorpet. Ett av guldpassen på Jaktmarken med spännade vy för råbock- och älg-jakten. Jimmy Norrman fågade en del av gänget på foto.

Positiv stämning på möte med Jaktledare och Skyddsjägare

Startade med flyttning av torn till ny spännande plats! Sedan följde positivt möte med gamla och nya "hungriga" skyddsjägare som skall var med på ny ansökan för Olofströms jakt och Viltvård till Polismyndigheten.

Bullens korv och dricka efter Tornflytt. Vy av anslutet tält inköpt i Pandemi-tider och "påkopplat" på Jägartorpets Grillplats. I bakgunden tittar jägare på Emanuels nya Laika i bilen (6 månader).

Har ditt Älgjaktslag rapporterat rapporterat Övrigt Vilt i Viltdata?

Klicka på Viltdata och läs mer om Viltdata, rapportera jaktåret 2019/2020!

Tilldelning för årets älg-jakt kommer inte ut i juli som planerat!

Vi har och haft problem att älgjaktslag inte meddelat ändringar på inregistrerade fastigheter i skötselområdet. Det förekommer även fall där markägaren skrivet nytt kontrakt med nya Jägare utan meddela tidigare Jakträttsinnehavare.

Avskjutningsregler klara och finns på webb för skötselområdet, se länken för Älg och Kronhjort.

När 6 stycken Råbockar är skjutna på marken (2000 hektar) stoppar vi jakten. Stammen beskattas senare med hundjakter.

Jaktsäsongen startar 16 augusti på Jägaretorpet hos Olofströms Jakt och Viltvård

När 6 stycken Råbockar är skjutna på marken (2000 hektar) stoppar vi jakten. Stammen beskattas senare med hundjakter.

Årets Jakt i Olofströms skötselområde för Älg och Kronhjort

Datum och avskjutningsregler för Älg och Kronhjort uppdaterat på webben. Matris för 3-års tilldelning och avskjutningsregler planeras att skickas ut under Juli månad till alla nya och gamla Jaktlag i Olofströms Äsko/Kronsko 50301. Se mer vad som förändrats på webben med sida för statistik och Information. 

Länk till webb för Olofströms Äsko/kronsko 50301 om du vill läsa mera.

Förvaltning av Klövvilt Älg, Rådjur, Hjort och Vildsvin skall diskuteras i Olofströms Jaktorganisation. Vi återkommer med digitala kurser/cirklar om vi inte kan träffas. Vi har kontakt med forskare och tjänstemän på Jägareförbundet för gemensam uppläggning. Pandemin satte stopp för planerat möte i våras för att starta debatten om klövviltsförvaltning.

Viltolyckor i Olofströms kommun 20200101-20200630

Älg 
6 stycken Hondjur, 3 stycken avlivats och 3 stycken bedömda som oskadat.
Rådjur 
65 stycken- 21 handjur, 18 hondjur, 6 bockkid, 1 honkid
Vildsvin 
21 stycken - 5 handjur, 3 stycken hondjur, 2 stycken handjur kulting, 2 stycken hondjur kulting och 9 stycken okänt bedömda oskadade eller inte påträffats.
Dovvilt 
1 styck kalv
Lo
1 styck . Inte påträffats 

 

Klok Regering antar inte Naturvårdsverkets förslag på nya Jakttider och skickar ut ny remiss från Regeringen!

Jaktorganisationen i Olofström har svarat på remissen och framfört våra synpunkter. Lyssna på reportaget i Radio Blekinge där jägarorganisationen och representant från Naturvårdsverket kommenterar remissen.

Blekinge planerar att lämna in gemensamt svar tillsammans med övriga län i Södra Sverige till Förbundsstyrelsen.

Länk till Remissinstanser från Regeringskansliet 2020-07-03.

Länk till Naturvårdsverkets inlämnade förslag på Jakttider (283 sidor).

Länk Centralt uttalande på Riksnivå.

Inslaget börjar på 49:16, så du kan flytta fram själv.

Klövviltsförvaltning, lyssna på inslag i Radio Blekinge sänt 25 juni 2020

Uttalande från Länsföreningen och representant för Naturvårdsverket.
Lyssna på intervju från Blekingejägare och representant från Naturvårdsverket.

Inslaget börjar på 49:16, så du kan flytta fram själv.

Reportaget handlar om jakt efter klövvilt, förslaget går nu vidare till eventuellt Regeringsbeslut som då kommer att gälla från 2021-07-01!

Förberedelse till höstens Jakt på Jägaretorpet, passet redan märkt som Guldpasset!

Nu kan du anmäla dig på Jakter på Jägaretorpet

Kalendern är nu öppen så du kan anmäla dig till Jakter. Du som inte är ansluten till Easyhunt kan ringa Jourhavande Jägare 070-37 99 373 och anmäla dig. Du får veta klockslag och samlingsplats innan Jakten. Max 12 jägare och 3 stycken ansvariga jaktledare från organisationen vid varje jakt. 

Du kan redan nu anmäla dig på Jakter hos Olofströms Jakt och Viltvård

Är du inte medlem ringer du Jourhavande Jägare telefon 070-379 93 73 och anmäler vilken dag du vill deltaga. Varje år blir alla som varit gäster inröstade som medlemmar och då kan du anmäla dig via vår elektroniska IT-system och även se allt som händer i Jaktklubben i Olofström.

Välkommen till våra jakter med utvecklingsmöjligheter inom Jaktenorganisationen.

Klicka på bilden för att läsa texten.

Jägaretorpet

Jägarmöten med avstånd mellan deltagarna (enligt Folkhälsomyndigheten) löser vi med att ansluta ett tält till grillplatsen utan att behöver vara oroliga för regn. De senaste möten har dock "Solen lyst på oss".

Jägare från Olofström som deltog vid skjutningen och även blivande generation var med på bilden.

Björnpasset på Mörrums Skjutbana 4 juli och efter 13.00 hade Jaktorganisationen i Olofström bokat banan.

Skall du jaga Björn kan du skjuta godkänt och få intyg. Från klockan 13.00 - 15.00 var banan bokad för Olofströms-jägare att träna på Björnpasset.

Information om Björnpasset och vilka skjutmoment som ingår klicka här!

Nu börjar Vildsvinskultingar närmar sig bostadsområden!

Vildsvin mellan Kyrkhult och Mörrumsån i juni.

Möte med Vildsvinskultingar på morgon-promenad vid Näset intill Bommareviken. Klicka på bilden så ser du små kultingar framför spetshunden.

Här är jaktdagarna för Olofströms Jakt och Viltvård

På Jaktledarmötet hos Olofströms Jakt och Viltvård beslutades följande

Jaktdagar jaktåret 2020-2021 på Jägaretorpet.

Nytt för jaktåret 2020 är att ansvariga Jaktledare skall i god tid innan jaktdatum utse Eftersöksansvarig och notera detta i vår elektroniska dokumentdatabas i Easyhunt.

Lo-djur Olofströms Kommun

Mer fakta om Lo-djur

Filmer Lo-djur

Nordvästra kommunen mot Skåne och Kronoberg finns Lo-djur som beskattar rådjursstammen och övrigt vilt. 

Märkt Lo-djur döpt till Ingvar var tidgare synlig i Kommunen. Annat Lo-djur fångats i rävfälla men utsläppt.

Om ni får bilder på Lo-djur, Varg och Vildsvin vid åtelbesök skicka gärna dom vidare

Vi efterlyser nya bilder på Lo, Varg och Vildsvin som besöker och fastnar på åtelkamera. Vi vill kartlägga lokala förekomster som vi återrapporterar här på webben. När det gäller vildsvinen vill vi veta hur stora årets kullar är.

Skicka e-post på Lo-djur och Varg samt Vildsvin till e-post till Rovsjursansvarig i Olofström eller

Kontaktformulär

 

Michael Björkman ansvarig för Viltdata i Olofström informerade på årsmötet.

Nu är det dags för Avskjutningsrapporter Blekinge Jaktåret 2019/2020

Klicka på länken Viltdata i menyn så hittar rapport och diagram vad gäller avskjutning i Olofström föregående Jaktår.

Hos oss kan du lösa dagkort och vara med på Jakt i Olofström. Vi ansvarar för jaktledning med Huvudansvarig Jaktledare, Biträdande Jaktledare och Spårhundsekipage. jakten är begränsad till 12 jägare + jaktledning vid varje Jakt. Vill du ta med egen hund meddelar du det när du anmäler dig till Jourhavande Jägare på telefon 070-37 99 373. När du jagat hos oss flera gånger får du tillgång till vår elektroniska dagbok och kan anmäla dig till jakter. Visar du gott omdöme, ansvar och är trevlig så får du möjlighet att utbilda dig som jaktledare eller spårhundsekipage och på sikt tillhöra jaktledningen på Jägaretorpet. Det finns möjlighet att övernatta på vårt torp före och efter jakter. Välkommen till våra jakter hos Olofströms Jakt och Viltvård.

Vi är Rottweilers och framavlade som Boskapshund, Vakthund, och Draghund och bor samt patrullerar i området kring Jägaretorpet i Olofström.

Skjut rätt med webbjaktskolan

Här får du möjlighet att provskjuta på olika djur och läsa om konsekvenser av din träff samt lära dig en del om djurens anatomi.

Klicka här för att komma till Webbjaktskolan

Arkivet Historik jakten i Olofström från 1990

Arkivsamling från 1990

Historik från start av Jaktwebb i Olofström då Jägareförbundet Olofström, Kommunjakten och Olofströms Älgskötselområde och även några år efter Olofströms Kronsskötselområde.
(Informationen hämtas från gamla webben)