Jägarskolor i Olofström 2020/2021

Vi är nu tre Instruktöter i Olofströms Jaktorganisation med tillgång till 3 stycken Provledare registrerade på Provbana K101 Mörrums Jaktskytteklubb. Från Olofström är det Lars-Peter Runeson, Lars Sällström, Henrik Grammahage,  provledare Michael Örkner, skjutledare Stefan Lilja och Rudolf Germeroth. 

 

Foto från pågående Jägarskolor i Olofström

Jägarskolan Olofström 2020/2021 dagen innan uppskjutning hagel, alla har klarat Teori-provet.

Jägarskolan Brokamåla 2020/2021 nöjda elever som klarat nya digitala teoriprovet på förmiddagen som här fokuserar på övningsskytte i Brokamåla.

Oskar fokuserar på hagelskytte på rådjursbanan.

Nu är måltavlan i rörelse och då skjuts 2 skott på två tavlor där det skall vara minst 28 hagel för godkänt prov.

Jägarskolan Brokamåla förbereder lerduveskytte.

Jägarskolan Brokamåla tränar precisions-skjutning från skjutstol med jaktguide som bor på Jägaretorpet.

Jägarskolan Olofström precisions-skjutning med Jägarmässigt stöd.

Samuel med Jägarmässigt stöd.

Jägarskolan Olofström skyttar som väntar på sin tur.