Skyddsjägare i Olofströms Kommun på skjutbanan

Skyddsjägare som även tjänstgör som Jourhavande Jägare med tillstånd att avlossa skott inom detaljplanelagt område i hela Olofströms kommun genomförde träningspass på Mörrums Jaktskyttebana med vapen för klass 1. Nedan visas foto från övning 1 och vid övning 2 sköt samtliga skyttar 4 skott mot 4 olika tavlor på 40 meter som också blev bra resultat från skyttarna. Vi samlades efter skjutningen i klubbstugan för en kort genomgång av pågående verksamhet och det blev en spontan applåd till Michael som planerat dagen och alla närvarande tyckte det en positiv träning. 

Samling vid Älgbanan där Michael Örknér planerat dagens skjutning.

Skott mot älg och markering på elektronisk utrustning i skjutboden.

Här får skyttarna instruktioner.

Uppmärksam grupp.

Se bildspelet ovan med 5 introduktionsbilder och övriga foto från skjutningen nedan.

Bildspelet startar ovan startar automatiskt.

Innan skjutning skall skytten upp i skogen 4 gånger och runda "uppsatta koner".

Michael visade med raskt löp runt samtliga koner och fick upp pulsen innan skjutning.

På skottplatsen får skytten patroner och laddar geväret direkt efter löpning med förhöjd puls.

Efter 3:e skottet förflyttning fram till 40 meter från Pappersbjörn, 4:e skottet samma som sista skottet i Björnpasset med en träffyta på ca 5 X 5 cm.

Löpning innan skott.

Löpningen var ett nytt inslag i träningen. Här syns koner med orange färg som skytten rundade mellan skjutplats och sluttningen vid banan.

Erfaren skytt med säker vapenföring och en ny funktionär att lämna ut patroner för skjutning.

Andfådd skytt laddar vapen.

Jägarna fick även kontroll om vapenvård var utförd innan jaktsäsongen.

Fokus innan 1:a skotten avlossas.

Färdiga skyttar studerar skjutningen och med på bilden finns även en tysk gäst som studerar vår verksamhet.

Vi konstaterade att flera av oss behöver bättra på konditionen.

Full fart innan skjutning.

Samtliga skyttar var duktiga, se träffläge. 1:a skottet mot älg satt alla inom träffområdet och några skott utanför i 2:a skottet. Det var en ny rolig och nyttig övning.