Sponsorer

Vill ni exponera ert företag för reklam och marknadsföring kontakta oss.

Våra Värderingar i Sparbanken Karlshamn

Våra grundläggande värderingar kommer från sparbanksrörelsen och den nytta och flit som sparsamhet tillför individ och samhälle. Motivet för att bilda Sparbanker var framförallt att främja den enskilda människans sparande och att förmedla lån för att vidareutveckla bygden. Vår position som självständig Sparbank ger oss en unik möjlighet att vara en bank med lokalt engagemang och skapar långsiktighet i vår strävan att bedriva en bra bankverksamhet i vårt verksamhetsområde.

Länk till Sparbanken i Karlshamn

Olofströms Näringsliv AB

Visit Olofström Klicka här och välj olika alternativ i Sveriges Sydligaste Vildmark

Välkommen till Olofström - Vi inspirerar mera!

Olofströms Kommun klicka här om du vill veta mera kommunal service