Sponsorer

Vill ni exponera ert företag för reklam och marknadsföring kontakta oss.

Sponsorer till jaktorganisationen i Olofström Sveriges sydligaste Vildmark

PO Service AB - A-tjänst Syd AB
Fastighetsförvaltning
Grönytor & Emtreprenad

Easy Living - Möjligheternes boende på ett lite enklare sätt.

Olofströmshus är ett kommunalt bostadsbolag med kommunen som enda aktieägare.

Vi jobbar hela tiden framåt med ledorden kundfokus, team, respekt, glädje och miljö. Med ett antal lokaler och cirka 1900 lägenheter är vi den största aktören på marknaden när det gäller hyreslägenheter i Olofströms kommun.

Sedan årsskiftet 2015 förvaltar vi också samtliga kommunens fastigheter så som skolor, idrottsanläggningar och lokaler vilket innebär att vi vuxit till ett bolag med runt 60 anställda som omsätter runt 170 miljoner kronor.

Vi inom Olofströmshus AB tror på framtiden för hyresrätten, eftersom den ger flexibilitet, valmöjlighet och frihet till en rimlig kostnad.

Detta har i vår vision tydliggjorts med följande ord: ”Easy Living” – vilket innebär möjligheternas boende på ett enkelt sätt.

En förutsättning för att lyckas, är att vi har engagerade och affärsmässiga medarbetare som trivs, tar ansvar, visar respekt och ges möjlighet att utvecklas och växa som individer. På Olofströmshus har vi alltid kunden i fokus och vi är stolta över att våra hyresgäster en gång utsett oss till Sveriges bästa bostadsbolag.

Våra grundläggande värderingar kommer från sparbanksrörelsen och den nytta och flit som sparsamhet tillför individ och samhälle. Motivet för att bilda Sparbanker var framförallt att främja den enskilda människans sparande och att förmedla lån för att vidareutveckla bygden. Vår position som självständig Sparbank ger oss en unik möjlighet att vara en bank med lokalt engagemang och skapar långsiktighet i vår strävan att bedriva en bra bankverksamhet i vårt verksamhetsområde.

Olofströms Näringsliv AB

Visit Olofström Klicka här och välj olika alternativ i Sveriges Sydligaste Vildmark

Välkommen till Olofström - Vi inspirerar mera!

Välkommen till Olofström - Vi inspirerar mera!

Olofströms Kommun klicka här om du vill veta mera kommunal service

Dela den här sidan