Sida som gäller för Olofströms Jakt och Viltvård

  • Skyddsjakt

    Funderingar över vildsvinsfälla eller viltvakt att används inom detaljplanelagt område.

  • Eftersök

    En av våra jakthundar som är beredd för att börja spåra eller stöta vildsvin

  • Gemensamhetsjakt

    Bild från gemensam rävjakt med angränsande jaktområden.

Planerade jakter hos Olofströms Jakt och Viltvård

Planerade jakter hittar du på startsidan.

Samjakt på Räv o Hare i februari med Skåne/Blekinge Stövareklubb

Jakten är planerad till 15:e februari 2020 

Samjakt på Vildsvin i Halens förvaltningsområde för Vildsvin

Gemensamhetsjakt är planerade till 14 december. Planering och avstämningsmöte ej bestämt.