Jägare som Tjänstgör som Jourhavande Jägare år 2020

Jorhavande Jägare på marker som tillhör Olofströms Kommun. Kontaktpersoner finns tillgängliga 365 x 24 timmar året om.

  
Telefonnummer till Jourhavande Jägare 070-379 93 73.

Förteckning finns över Jaktledare/Skyddsjägare/ som ingår i Jourorganisation för Olofströms Kommun och har tillstånd att avlossa skott inom detaljplanerat område. Omkoppling av Jour sker Lördag morgon. Vid jaktsäsong sker omkoppling Lördag eftermiddag/kväll. Jourhavande Jägare och sköter uppdraget på delegation från Olofströms Kommun och är markägarrepresentanter vid Viltolyckor och Skyddsjakt inom Olofströms Kommun. Organisationen tillhandahåller kompetenta jägare som alla har genomgått Jaktledarutbildning samt att skjutprov av samtliga görs varje år.

Dela den här sidan