Halens Förvaltningsområde för Vildsvin i Olofström

Vi har bildat ett Förvaltningsområde för vildsvin på cirka 6500 hektar 2016 och berörda jaktlag har bestämt att vi skall fortätta 1-3 år för utvärdering och utveckling av lokal förvaltnigsmodell i Olofström.

 

Vid senaste mötet deltog även Jaktledare från ingående jaktlag som satte fart på diskussioner i gruppen. Området har gemensamt Jakt-PM och Generella överenskommelse som är godkända av alla ingående Jaktlag.

Vår förhoppning är att det blir lagligt med kameraövervakning 25 maj 2018 och att vi skall bestämma en vecka på sommaren efter kultingar är födda och då på alla områden i Förvaltningsområdet vittja och sammanställa statistik exempelvis lördag – lördag. En motion skall skickas in så observationer av vildsvin kan rapporteras i Viltdata.

Planeringsgrupp/Interimsstyrelse
Harasjömåla Södra Christer Thomasson, Thomas Lennartsson,
Harasjömåla Rickard Carlsson, Jörgen Andersson,
Baggeboda / Brokamåla Lars Sällström
Olofströms Jakt och Viltvård  Projektledare Lars-Peter Runeson
Jägareförbundet Olofström Emil Tumelius, Sven-Åke Kieninger, Michael Örknér.