Jägarorganisationen är med och påverkar i projektet genom representant i styrgruppen för Projekt Sveriges Sydligaste Vildmark. Vi planerar via webb och  informationsmöten samverka med övriga entreprenörer i Olofström lokalt. Är övertygad att vi kan få nationella och kanske även internationella kontakter som medför positiv utveckling i Projekt SSV.