Älgskötselområde är en frivillig sammanslutning av jaktlag. i Olofström har vi även på samma område ett skötselområde för Kronhjort. Varje område tar fram en skötselplan som beskriver förvaltningen och hur många djur det finns i vinterstam och hur många djur som skall skjutas och regler för jakten.

Olofströms Skötselområde för Älg och Kronhjort

Direktlänk till egen webb för Skötselområde för Älg och Kronhjort i Olofström.

Olofströms Äsko/Kronsko 50301 är ett Jaktområde med tillräckligt storlek för att bära en egen älgstam och frivilligt ansluta jaktlag som styrs av lokala stadgar med suverän kunskap om lokala stammar av älg och kronhjort. Det är ca 100 jaktlag anslutna till skötselområdet och anslutna Fastigheterna som tillhör varje jaktlag omfattar cirka 32 000 hektar. Till varje Jaktlag finns en Jaktledare och en rapportör som sköter inrapportering till Viltdata. Ansvar för Viltdata ingår i det allmänna uppdraget.