Foto från Agusa Vilthägn. Inte lätt att upptäcka Vildsvinsgalten.