2018 Pass på hygge vid näset, men vildsvinen passerade intill vänster om hygget.