2017 Skyddsjakts-uppdrag hos Olofströms ridklubb. Duvbo högt upp som skrämde hästarna.