2017 Vid den årliga gemensamhetsjakten skänker Jägarna pengar till Barnavdelningen på Länslassarettet.