2017 Paus i rävjakten vid samjakt inom Halens förvaltningsområde för vildsvin.