2017 Förberedelse för kommande jaktsäsong under sommaren.