2017 Kent funderar och får genomgång av vildsvinfälla som användes i detaljplanelagt område i Oloftröms Kommun.