2017 Jaktledare och skyddsjägare genför en årlig uppskjutning. Här på plats i Mörrum.