Olofströms Jakt och Viltvård

Välkommen till
Olofströms Jakt och Viltvård

 

Hos oss kan du lösa dagskort och vara med att jaga. Vi ansvarar för varje jakt med Huvudansvarig Jaktledare, Biträdande jaktledare och spårhundsekipage till varje jakt.

 

 

De finns alltid en Huvudansvarig Jaktledare och biträdande jaktledare samt ett spårhundsekipage. Tillsätts på Jaktledarmöte enligt Jägartorpsklockan.

Till alla jakter utses ansvariga Jaktledare och eftersöksekipage. Jägare som kommer till jägaretorpet får efterhand som Jägaren lär sig markerna och visar gott omdöme och lämplighet möjlighet till utbildning som jaktledare. 

Olofströms Jakt och Viltvård har avtal med Olofströms Kommun

 Ändamålet med upplåtelsen är att bereda jakttillfällen och att tillgodose Fastighetsägarens behov av skyddsjakt och viltvård. Det ingår att bedöma och åstadkomma en avpassad avskjutning av vilt på kommunens mark samt aktivt verka för att ett ändamålsenligt viltbestånd utvecklas. 

Jakträttshavaren tillhandahåller erfarna jourhavande jägare som finns tillgängliga dygnet runt under hela året. Jakträttshavaren ansvarar för Jourhavande jägares lämplighet, utbildning, prov, försäkringar. 

Alla skyddsjägare och Jaktledning jobbar helt ideellt och intäkter från jakterna går till att täcka driften av Jägaretorpet, viltvård och diverse inköp för verksamheten. Bokslut görs varje år och redovisas till Olofströms Kommun. 

Nya kontraktet med Olofströms Jakt och viltvård är undertecknat 2018-05-07 och gäller från 2018-07-01 t.o.m. 2021-06-30. Avtalet förlängs därefter med 3 år i sänder om uppsägning inte sker senast 6 månader före avtalstidens utgång.

 

Jaktdagar hittar du på startsidan.

Rävjakt och väntan på upptag. Jägarna ser nöjda ut med avkoppling och lite kaffe vid elden.

 

Har du synpunkter eller någon idé skriv in nedan så skickas mail till organisationen.

Namn*
E-postadress*
Meddelande*

Är du intresserad av att fiska finns det möjligheter ett stenkast från Jägaretorpet.