Välkommen till jakt hos Olofströms Jakt och Viltvård i Olofström. Här kan du lösa dagkort för Jakt.

Välkommen till jakt hos Olofströms Jakt och Viltvård i Olofström. Här kan du lösa dagkort för Jakt.

Åteljakt på Vildsvin. Innan jakt skall överenskommelse med eftersöksekipage och godkänt ekipage av organisationen.

Åteljakt på Vildsvin. Innan jakt skall överenskommelse med eftersöksekipage och godkänt ekipage av organisationen.

Vildsvinsjakt på Åtel

Två åtlar finns att tillgå. Ingen Jaktavgift och skjuter du ett Vildsvin kostar det 500 kronor i Viltavgift och då behåller du djuret och kan slakta och nyttja kylrum på Jägaretorpet hos Olofströms Jakt och Viltvård.

Skall anmälas till Jourhavande Jägare. Endast ett datum får bokas vid varje tillfälle.

Välkommen till Olofströms Jakt och Viltvård

Hos oss kan du lösa dagskort och vara med att jaga, Vi ansvarar för varje jakt med Huvudansvarig Jaktledare, Biträdande Jaktledare och Spårhundsekipage till varje Jakt.

Det finns alltid en Huvudansvarig Jaktledare och biträdande jaktledare samt ett spårhundsekipage. Tillsätts på Jaktledarmöte enligt Jägaretorpsklockan.

Det finns alltid en Huvudansvarig Jaktledare och biträdande jaktledare samt ett spårhundsekipage. Tillsätts på Jaktledarmöte enligt Jägaretorpsklockan.

Möjlighet att växa in i Jaktklubben

Till alla jakter utses ansvariga Jaktledare och eftersöksekipage. Jägare som kommer till Jägaretorpet får efterhand som Jägaren lär sig markerna och visar gott omdöme och lämplighet möjlighet till utbildning som jaktledare.

Olofströms Jakt och Viltvård avtal för Skyddsjakt

Ändamålet med upplåtelsen är att bereda jakttillfällen och att tillgodose Fastighetsägarens behov av skyddsjakt och viltvård. Det ingår att bedöma och åstadkomma en avpassad avskjutning av vilt på kommunens mark samt aktivt verka för att ett ändamålsenligt viltbestånd utvecklas.

Jakträttshavaren tillhandahåller erfarna jourhavande jägare som finns tillgängliga dygnet runt under hela året. Jakträttshavaren ansvarar för Jourhavande jägares lämplighet, utbildning, prov, försäkringar.

Alla skyddsjägare och Jaktledning jobbar helt ideellt och intäkter från jakterna går till att täcka driften av Jägaretorpet, viltvård och diverse inköp för verksamheten. Bokslut görs varje år och redovisas till Olofströms Kommun.

Nya kontraktet med Olofströms Jakt och viltvård är undertecknat 2018-05-07 och gäller från 2018-07-01 t.o.m. 2021-06-30. Avtalet förlängs därefter med 3 år i sänder om uppsägning inte sker senast 6 månader före avtalstidens utgång.

Dela den här sidan