Jägare med tillstånd att skjuta inom Detaljplanelagt område I Olofströms Kommun.

Telefonnummer till Jourhavande Jägare 070- 379 93 73. 

Telefonen kopplas om varje vecka och 16 stycken Jägare deltar i Jourverksamheten. Jouren kopplas till privata mobilnummer och därför går det ej att skicka SMS till journumret.

Olofströms Jakt och Viltvård avtal för Skyddsjakt

Ändamålet med upplåtelsen är att bereda jakttillfällen och att tillgodose Fastighetsägarens behov av skyddsjakt och viltvård. Det ingår att bedöma och åstadkomma en avpassad avskjutning av vilt på kommunens mark samt aktivt verka för att ett ändamålsenligt viltbestånd utvecklas.  

Jakträttshavaren tillhandahåller erfarna jourhavande jägare som finns tillgängliga dygnet runt under hela året. Jakträttshavaren ansvarar för Jourhavande jägares lämplighet, utbildning, prov, försäkringar. 

Alla skyddsjägare och Jaktledning jobbar helt ideellt och intäkter från jakterna går till att täcka driften av Jägaretorpet, viltvård och diverse inköp för verksamheten. Bokslut görs varje år och redovisas till Olofströms Kommun.  

Nya kontraktet med Olofströms Jakt och viltvård är undertecknat 2018-05-07 och gäller från 2018-07-01 t.o.m. 2021-06-30. Avtalet förlängs därefter med 3 år i sänder om uppsägning inte sker senast 6 månader före avtalstidens utgång.

Arbetsuppgifter och ansvar för Jourhavande Jägare(Viltvårdare) på marker tillhörande Olofströms Kommun.

 • Fungerar som kontaktperson för jakten på marker tillhörande Olofströms kommun.
 • Har stor erfarenhet av jakt och skall uppträda som ambassadör för övriga Jägare och markägare-representant för Olofströms Kommun.
 • Jägarens kunskaper nyttjas vid eftersöksverksamhet och vi gör detta för att minska lidande för djuren i samband med viltolycka.
 • Förteckning finns på eftersöksekipage finns inom organisationen.
 • Enligt gällande överenskommelse kallar polismyndigheten till årligt möte för samråd med alla kontaktpersoner och eftersöksekipage.
 • Ansvariga personer har utbildats i Jägareorganisationen och dessa utbildar samtliga skyddsjägare.
 • Förmåga att samarbeta med olika målgrupper.  
 • Ingår i jourschema, internt byte tillfälligt på eget initiativ kan göras med övriga i gruppen.
 • Kontaktperson för övriga skyddsjägare som utför uppdrag.
 • Samordnar, delegerar till övriga skyddsjägare och olika ansvarsområde.
 • För dagbok på alla samtal från Polismyndigheten, övriga myndigheter, jägare och allmänheten i Olofströms Kommun.
 • Jourhavande Jägare är skyldig att lyssna av telefonsvarare varje dag om förhinder föreligger att svara direkt, omkoppling av jour-nummer sker till respektives mobiltelefon som finns med i förteckning. (Vid akuta problem om jouren inte svarar direkt kontakta någon annan i förteckningen.)
 • Åtar sig eftersök på marker tillhörande Olofströms kommun och har tillstånd från Polismyndigheten att skjuta inom detaljplanerat område i Olofströms Kommun, uppskjutning görs varje år för kontroll av Jägare och vapen.
 • Det händer också att dessa Jägare utför arbete på övriga
  jaktmarker inom kommunen där jakträttsinnehavaren
  inte går att nå och lämnat tillstånd att utföra eftersök.
 • Kontaktinstans för viltolyckor med godståg från länsgränsen i Vilshult
  till ändstationen vid Volvo Personvagnar i Olofström
 • Dessutom tas klagomål emot på grävling, skator, rådjur...  som
  antecknas i elektronisk dagbok som bl.a. användes för planering av skyddsjakter
  som vi åtagit oss att sköta enligt kontrakt med Olofströms Kommun.
 • Arbetet utförs ideellt utan ersättning enligt kontrakt och i gengäld sköter
  organisationen viltförvaltning på marker tillhörande Olofströms Kommun.
 • Samordnar skyddsjakter utifrån de klagomål som inkommit från allmänheten.
 • Skyddsjägarna agerar även som ansvarig vid planerade jakter, vid varje jakt finns Huvudansvarig Jaktledare, Biträdande Jaktledare och spårhundsekipage vid Jakter på kommunens marker.

Dela den här sidan