Jägarorganisationen har "tre ben" i Olofström.

Frågor om Älg och Kronhjort diskuteras lokalt i Olofströms Skötselområde. Har en egen webbsite. 
  
Hos jaktklubben Olofströms Jakt och Viltvård kan du lösa dagskort för att jaga. Jaktklubben förvaltar cirka 2000 hektar som ägs av Olofströms Kommun. 
  
Jägareförbundet Olofström ingår Svenska Jägareförbundet som har Regeringens uppdrag att förvalta dom Svenska Viltstammarna.

Olofströms Jägareförbund

Jägareförbundet Olofström (Olofströms jaktvårdskrets) ingår Svenska Jägarebundets organisation som har allmänna uppdraget från Svenska Regering.

Vi har representant i Länsförening vars Ordförande ingår deltar på möten med övriga ordförande i hela Sverige. Jägareförbundet har det almänna uppdraget från regeringen att förvalta de Svenska Viltstammarna.

Olofströms Jakt och Viltvård

Jaktklubb på marker som tillhör Olofströms Kommun. Här kan du lösa Dagskort och utbildade jaktledare ansvarar vid varje jakt.

Vi har dessutom möjlighet att erbjuda jaktpaket. Jourhavande Jägare/Viltvårdare Telefon 070-379 93 73 bemannas av 16 stycken Jägare som har tillstånd att skjuta inom detaljplanelagt område.

Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Olofströms skötselområde för Älg och Kronhjort. Jaktområde med tillräcklig storlek för att bära en egen älgstam. Frivillig sammanslutning av jaktlag som förvaltar viltstammar av Älg och Kronhjort på cirka 33 000 hektar. En Skötselplan/Förvaltningsplan upprättas var tredje år som bl.a. innehåller stammens beräkning på avskjutning, viltolyckor och övrig dödlighet.

Dela den här sidan