Arbete pågår med strukturering av sammanslagning av webb för Olofströms Jakt och Viltvård och Jägareförbundet Olofström.

Beslut på Årsmöten i Olofström 2020-02-24

På årsmöten för Olofströms Jakt och Viltvård och Jägareförbundet Olofström togs beslut under övriga frågor att göra en gemensam webb med namn Jaktolofstrom.se.

Här hittar du även länk till Olofstöms Äsko/Kronsko 50301. Så vi kommer att anpassa så du kan hitta allt om Jaktorganisationen på en webb för jaktorganisationen i Olofström. 

Nya Styrelsen i Jägareförbundet Olofström

Nya Styrelsen i Olofströms Jakt och Viltvård

Olofström bäst i Blekinge.

Information om Viltdata på årsmötet 24 februari i Jägareförbundet Olofström

Michael Björkman föredrog om Viltdata och berömde Jägarna i Olofström. Se avskjutningsresultat under länken Viltdata i menyn.

Ansvarig för Viltdata i Jägareförbundet Olofström Michael Björkman berättade om detta muntligt och här kan ni se det som inte telkniken kunde presentera under kvällen. K-G Bergvist från Jägareförbundet Blekinge gjorde även inlägg i debatten.

Livliga debatter på årsmöte i Olofström om Jakttidsöversyn

Remiss 1 som blivet förslag och skall beredas.

Remiss 2 behandlas fram till 23 mars. 

Har du synpunkter på remissen kontakta någon i Styrelsen för Jägareförbundet Olofström.

Boka in den 18 mars klockan 18.30 i Kyrkhults Folkets Hus!

Läs mera på denna Länken! Föredrag om flerarts-förvaltning av klövvilt.

Fredrik Widemo från SLU, Blekinges Jaktvårdskonsulent och Viltsamordnare på Södra Regionen, Södra Skogsägarna deltar på möte med Äsko/kronsko 50301.

Vi är på väg att diskutera flerartsförvaltning av klövvilt Älg, Kronhjort, Dovhjort och Rådjur!

Årsmöten 24 februari 2020.

Årsmöte 24 februari 2020 jaktorganisationen i Olofström

Plats: IT-Livinglokal Bredgatan 15 Olofström.

Klockan 18.00 Olofströms Jakt och Viltvård (Jaktklubben i Olofströms Kommun)

Dagordning

Klockan 19.00 Jägareförbundet Olofström

Dagordning

Efter Årsmötesförhandlingar

Summering och Föredragning om Viltdata Michael Björkman

Summering av jaktorganisationen i Olofström 2019 Lars-Peter Runeson

Välkommen

Kapitel Vapen och Ammunition passerat i kursen och nu på besök hos Jaktia i Svängsta.

Jägarskolan i Olofström

Eleverna på besök hos Jaktia i Svängsta. Skjutsimulator på väg till Olofström från Jägareförbundet i Jönköping. Vi planerar att varva resterande kapitel med skjutsimulatorn där de skall skjuta Lerduvor, Älg, Prickskytte och Vildsvin.

Diskussion om kikarsikte med Peter på Jaktia.

Planerade pass för Jägarna diskuteras.

Erfaren Jägare med Stövare Lyssnar.

Karta över såtar och hundsläpp diskuteras.

Insamlade medel överlämnas även från denna Samjakt till Barnavdelningen på Blekingesjukhuset.(Bild från tidigare överlämning.)

Samjakt 1 februari på Räv och Hare Final på Jaktåret i Olofström.

Jägare samlade in ett antal tusenlappar som skall glädja och uppmuntra Barnavdelningen på Blekingesjukhuset även detta året.

Totalt var det 11 såtar som planerats upp med jägare och hundar från Skåne-Blekinge Stövareklubb och även Grythundar.

Några jägare och hundförare flyttade in på Jägaretorpet under Jakthelgen och hundarna var lösa på andra områden i trakten under söndagen. 

Samlingsbild på Jägare som kom till samlingsplatsen, några Rävjägare väntade på pass i skogen.

Stövare och tyvärr uteblev spårsnön detta året.

Sammanbiten representant från Skåne- Blekinge stövareklubb.

Rävjägare på pass i Halakärret.

Du som jagar/bor på Jägaretorpet betala på bankgiro 5722–1418 Organisations nr 836200–3322 eller Swish 123 539 85 24 konto jägaretorpet. Fakturaadress Kapellgatan 6 293 34 Olofström. Telefon 070-379 93 73 till Jourhavande Jägare eller Viltvårdare i Olofströms Jakt och Viltvård. Se jaktdagar och anmäl dig till Jourhavande Jägare om du vill deltaga på jakter.

Välkommen till Jakt hos Olofströms Jakt och Viltvård i Olofström. Här kan du lösa Dagkort för jakt.

Arbete på Jaktmarken hos Olofströms Jakt och Vilt.

Ändrade jakttider på ny remiss innan fastställande.

Naturvårdsverkets preliminära förslag på förändringar av jakttider. Olofström har svarat på remissen i januari 2019 via Länsföreningen i Blekinge.

Läs läget här!

Jaktlagen i Olofström bäst i Blekinge att rapportera i Viltdata med 69 % täckningsgrad!

Åldersbedömning skjutna älgar görs för att bedöma älg-stammens kvalitet.

Lämna in käkar från vuxna älgar från årets Älgjakt

Kurslokalen finns på Östra Storgatan 34 Olofström. Kurskvällar i denna omgång är på torsdagar och i mars -april när teori-provet är klart fortsätter vi med övningsskjutning och teori på Mörrums Jaktskyttebanor.

Jägarskolan Olofström

Kursen körs med ny bok och då även E-jakt och ljudbok som man läser in med QR-kod och få ljudboken i telefonen. 

 

Blir du medlem i Svenska Jägareförbundet får du dessutom Jägarskolan Premium som innehåller flera hundra frågor till Jägarskolan. Övningsfrågorna följer bokens kapitel. Det finns även 350 frågor uppdelade om 50 frågor i taget. Nu har utbildingen bra hjälp-medel med många möjligheter.

Skjut rätt med webbjaktskolan

Här får du möjlighet att provskjuta på olika djur och läsa om konsekvenser av din träff samt lära dig en del om djurens anatomi.

Klicka här för att komma till Webbjaktskolan

Bild från Vildsvinskurs år 2015 med representanter från Olofström som såg beteshögar i hägnet. Idag har utfodring i hägnet upphört! Vildsvin och hjortdjur i hägnet fick karies och djuren blev mer eller mindre sjuka.

Åtling och utfodring av vilt information från Länsstyrelsen i Blekinge

Vi har den senaste tiden fått till oss att utfodringen av främst vildsvin ökat. Vi vill därför påpeka att utfodring med betor eller liknande som tippas i stora högar i skogen inte är tillåtet, det är heller inte tillåtet att lägga ut livsmedel som tex bröd och kakor inte ens i små mängder.
Det finns inget behov att utfodra vilt i Blekinge, vi har inte det klimatet som gör att utfodring skulle behövas. Att lägga ut kolhydrat rik föda i skogen (tex betor, potatis, morötter) får även effekter på skogen. En älg som äter betor behöver kompensera med mycket fibrer. Fibrer finns i bark och förvedade skott, det innebär att i omgivningen runt en hög med betor kommer troligen betesskador och barkgnag öka.
Att åtla för att locka vildsvin finns det dock inget hinder för, det är ett av de sätt som behövs för att kunna jaga effektivt. Det är dock en stor skillnad mellan att åtla och att utfodra. Åtling kräver inte stora mängder foder utan bör utföras på sådant sätt att vildsvinen hålls sysselsatta en tid. Vid åtling ska inte spridas mera foder än vad som äts upp under en 24 timmars period.

På följande länk kan ni se vad jordbruksverket skriver om lagstiftningen ang åtling och utfodring.  

Lokal organisation

Jägareförbundet Olofström ingår Svenska Jägarebundets organisation som har allmänna uppdraget från Svenska Regering.

Styrelse

Webb för mer information

ÄSKO/Kronsko 50301

Olofströms skötselområde för Älg och Kronhjort. Jaktområde med tillräckligt storlek för att bära en egen älgstam.

Styrelse

webb för mer Information

Olofströms Jakt och Viltvård

Jaktorganisation i Olofström på marker som tillhör Olofströms Kommun. Här kan du lösa Dagskort för Jakt. Se jaktdagar

Styrelse

Webb för mer information

Hos oss kan du lösa dagkort och vara med på Jakt i Olofström. Vi ansvarar för jaktledning med Huvudansvarig Jaktledare, Biträdande Jaktledare och Spårhundsekipage. jakten är begränsad till 12 jägare + jaktledning vid varje Jakt. Vill du ta med egen hund meddelar du det när du anmäler dig till Jourhavande Jägare på telefon 070-37 99 373. När du jagat hos oss flera gånger får du tillgång till vår elektroniska dagbok och kan anmäla dig till jakter. Visar du gott omdöme, ansvar och är trevlig så får du möjlighet att utbilda dig som jaktledare eller spårhundsekipage och på sikt tillhöra jaktledningen på Jägaretorpet. Det finns möjlighet att övernatta på vårt torp före och efter jakter. Välkommen till våra jakter hos Olofströms Jakt och Viltvård.

Vi är en del av Jakt- och Viltvårdsuppdraget

Allt levande och icke levande ingår i ett ekosystem! Bakterier, Insekter, våra Djur, Luft/Vind, Vatten, Solen, Växter, Jord. Jägarna är de som tillbringar mest tid i skogen och läser du Jägarskolan är detta en del som ingår i utbildningen.

Är du intresserad av innehållet och vill veta mera om innehållet?  

 

Vi är Rottweilers och framavlade som Boskapshund, Vakthund, och Draghund och bor samt patrullerar i området kring Jägaretorpet i Olofström.