Du som jagar/bor på Jägaretorpet betala på bankgiro 5722–1418 Organisations nr 836200–9568 eller Swishnummer 123 027 94 14 konto jägaretorpet. Fakturaadress Kapellgatan 6 293 34 Olofström. Telefon 070-379 93 73 till Jourhavande Jägare eller Viltvårdare i Olofströms Jakt och Viltvård. Se jaktdagar och anmäl dig till Jourhavande Jägare om du vill deltaga på jakter.

Älgjakten i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 börjar 2:a måndagen i oktober

Ingen förändring av starten på Älgjakten i vårt Skötselområde. Mer information kommer och blir det ingen förändring med pandemin kör vi digitalt höstmöte.

För mer information se webb för Olofströms skötselområde för Älg och Kronhjort

Jägareförbundet Blekinge nominerar Henry Stenson till ny Ordförande i Förbundsstyrelsen på Jaktstämman i Juni.

Debattören Linda Mattisson-Olsson Ordförande för Jägarna i Blekinge.

Brev till politiker

2021-04-30

Bäste riksdagsledamot Regeringen har fattat ett beslut om att avveckla det, som förr hette allmänna uppdraget och numera heter jakt- och viltvårdsuppdraget, som Svenska Jägareförbundet genom ett fast handslag mellan staten och förbundet förvaltat sedan 1938.

Ett uppdrag som man genom kunskap, ideellt arbete, kärlek till naturen och det vilda djurlivet förvaltat väl. Dessutom självfinansierat genom jägarnas egna inbetalda medel via det statliga jaktkortet.

Läs hela brevet...

Polisen: Jägarna ska ha all heder!

Jägarkåren och polisen har en lång tradition av framgångsrikt samarbete för viltets bästa. Över 60 000 viltolyckor rapporteras till polisen varje år och det är jägarna som på ideell basis rycker ut dygnet runt och året om. 

Läs hela artikeln

Jägareskolan, bild från 2021 vid träningsskytte på Brokamåla Gård.

Jägarskolor i Olofström lägesrapport 2 maj efter helgens uppskjutning med Provledarna

Jägarexamenskurserna i Olofström pågår träningsskjutning inför planerade provdagar på Mörrums Jaktskyttebana och även träningsskytte på Brokamåla Gård. Flera av elever klarade helgens prov i Hagelskytte och 1 elev klarade även provet på älgbanan där det krävs klass1-vapen. 

Foto 2021 från från träningsskyttet, fler foto kommer.

Bild från Jaktledarutbildning

Digitalt Jaktledarmöte och skyddsjägarmöte 5 maj

Kallade- jaktledare och skyddsjägare tid 18.00-19.30.

På Agendan:

Jaktdagar 2021-2022 samt hantering av måsar i kommunen...

Styrelsen i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 har utökats med 2 personer

Förslag på Jaktdagar Jaktåret 2021/2022

Förslag till nya Jaktdagar. Ansvarig Jaktledning skall tillsättas för varje Jaktdag på Digitalt möte med Jaktledare/Skyddsjägare.  Janne Tumelius och Henrik Grammahage kallar till digitalt möte i början av april.

Länk till förslag på Jaktdagar

Välkommen till Jakt i Olofströms jaktorganisation, här kan du lösa Dagkort för jakt och träna din Jakthund. Kontakta Jourhavande Jägare att du vill släppa din egen jakthund på planerade jakter.

Bild från Sveriges sydligaste vildmark.

Lo-djur på Tåkasjövägen

Rapportera observationer av Rovdjur

Viltvård på marker som tillhör Olofströms Kommun

Jägarna i Olofström bedriver Viltvård i samråd med Tjänstemän på Olofström.

Viltvård

Älgar har hittat fällda aspar i Olofström.

Tydliga spår vilka som besökt.

Viltolyckor i Olofströms Kommun år 2020

Älg 
10 stycken 10 hondjur och 1 tjur, Rådjur 61 stycken, Vildsvin 61 stycken 
Dovvilt 3, Lo 1 styck, Örn 1 styck, Utter 1 styck.

Sammanställning av döda älgar som är upphittade av jägare och allmänhet pågår.

Årsmöte genomfört digitalt 1 mars

Jaktklubben Olofströms Jakt och Viltvård och Jägareförbundet Olofström.

Protokoll är under framtagning och justering. 

Vi kombinerar vår Jägarskola i Olofström med genomgång, frågor och diskussioner om allt från teori- till vapen-frågor. Easyhunt sponsrar vår verksamhet. Jägarskolan Olofström och Jägarskolan Brokamåla fungerar som två olika Jaktlag.

Jaktorganisationen i Olofström skall genomföra Teoriprovet digitalt

När ni går en kurs hos oss får ni en genomgång av teori, viltvård, natur, djurliv, vapen m.m. samt skytte. Vi lägger stor vikt vid hur vi som jägare bör hantera vapnet, viltet och det allmänna sättet vi förhåller oss till naturen och viltet vi jagar.

Vi har en kurs via Vuxenskolan i Olofström och en kurs via Brokamåla gård. Vi träffas en gång per vecka digitalt för genomgång och diskussion. 

Läs mer om Jägarskolan

Ny sida med Viltmat, recept och olika Tips

Styrelsen i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 beslutat att Digitalt Årsmöte under senare halvan i April.

Viltvård i Sveriges Sydligaste Vildmark

Lo-djur Olofströms Kommun

Mer fakta om Lo-djur

Filmer Lo-djur

Nordvästra kommunen mot Skåne och Kronoberg finns Lo-djur som beskattar rådjursstammen och övrigt vilt. 

Märkt Lo-djur döpt till Ingvar var tidgare synlig i Kommunen. Annat Lo-djur fångats i rävfälla men utsläppt.

Täckningsgrad Blekinge

Klicka på länken och se underlag till förvaltningsunderlag i Blekinge

Drever i väntan på att släppas.

Avskjutningsstatistik Blekinge

Jägaretorpet hos Olofströms Jakt och Viltvård. Regler är utskickade till alla medlemmar i Jaktklubben.

Covid 19 rekommendationer hos Olofströms Jakt och Viltvård

Lokal Jägaretorps-grupp har anpassat dokument med regler och rekommendationer som Jägarna skall följa i dessa corona-tider. Gör vi det, så kommer detta att går bra, för det är nog så att förutom våra samlingar så är jakt en av de absolut säkraste fritidsintressen man kan ha med avseende på smittspridning.

Jakten Covid 19 regler och rekommendationer

Här hittar du råd hos Folkhälsomyndigheten

Sprid inte Afrikansk svinpest till Sverige! Sjukdomen finns i Tyskland

Länk till Informations-filmen tar 2 minuter, se filmen viktig information!

Du kan läsa mer på SVA Vilt som finns på webb för Olofströms Skötselområde för Älg och Kronhjort. Där har vi samlat information från tidgare år, där kan du även se svar på från tidigare år för Olofström.

Hos oss kan du lösa dagkort och vara med på Jakt i Olofström. Vi ansvarar för jaktledning med Huvudansvarig Jaktledare, Biträdande Jaktledare och Spårhundsekipage. jakten är begränsad till 12 jägare + jaktledning vid varje Jakt. Vill du ta med egen hund meddelar du det när du anmäler dig till Jourhavande Jägare på telefon 070-37 99 373. När du jagat hos oss flera gånger får du tillgång till vår elektroniska dagbok och kan anmäla dig till jakter. Visar du gott omdöme, ansvar och är trevlig så får du möjlighet att utbilda dig som jaktledare eller spårhundsekipage och på sikt tillhöra jaktledningen på Jägaretorpet. Det finns möjlighet att övernatta på vårt torp före och efter jakter. Välkommen till våra jakter hos Olofströms Jakt och Viltvård.

Vi är Rottweilers och framavlade som Boskapshund, Vakthund, och Draghund och bor samt patrullerar i området kring Jägaretorpet i Olofström.

Arkivet Historik jakten i Olofström från 1990

Arkivsamling från 1990

Historik från start av Jaktwebb i Olofström då Jägareförbundet Olofström, Kommunjakten och Olofströms Älgskötselområde och även några år efter Olofströms Kronsskötselområde.
(Informationen hämtas från gamla webben)