• Skyddsjakt

    Funderingar över vildsvinsfälla som används inom detaljplanelagt område.

  • Eftersök

    En av våra jakthundar som är beredd för att börja spåra eller stöta vildsvin

  • Gemensamhetsjakt

    Bild från gemensam rävjakt med angränsande jaktområden.

Planerade jakter hos Olofströms Jakt och Viltvård

Samjakt på Räv o Hare i februari med Skåne/Blekinge Stövareklubb

Jakten är planerad till 9:e februari 2019 

Samjakt på Vildsvin i Halens förvaltningsområde för Vildsvin

2 stycken gemensamhetsjakter är planerade till 17 november och 15 december. Planering och avstämningsmöte bestämt till 8 augusti.